F-749 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Kolem r. 925 založil kníže Václav v místech dnešní katedrály předrománskou rotundu, která byla po r. 1060 nahrazena trojlodní bazilikou se dvěma věžemi. Význam kostela vzrostl zejména po zřízení pražského biskupství (973) a založení sboru kanovníků, kapituly svatovítské. R. 1344 zahájil Karel IV. stavbu gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a poté Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část Velké jižní věže. Tu do původně zamýšlené výšky doplnil renesanční ochoz a helmice ze 16. st., kterou ale v 18. st. nahradila současná kupole. Po staletí zůstával chrám
nedokončený. Až ve 2. pol. 19. st. zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta opravu a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. 12. května 1929 byl chrám slavnostně znovuvysvěcen. Stavba gotického skvostu Prahy trvala s přestávkami dlouhých 585 let.

RESTAUROVÁNÍ KATEDRÁLY
Od roku 1973 probíhá systematická konzervace katedrály, zaměřená především na obvodový plášť stavby a její opěrný systém. Pečlivě se restaurují všechny prvky sochařské výzdoby, z nichž celá řada jsou originály ze 14. století. Významnou etapu prací před- stavuje obnova interiéru jižní chrámové předsíně, nástěnných maleb ze 14. až 16. století či mozaiky Posledního soudu. Symbolickým naplněním odkazu Otce vlasti byla úspěšná snaha o umístění nových varhan.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
 • Stát:
  Česká republika
 • GPS:
  50°05'27.217"N, 14°24'2.173"E
 • Série:
  10 – Pohledy do minulosti (CZ)
 • Číslo v sérii:
  104
 • Technická specifikace:
  laminovaná samolepka, 8 výseků, rozdělená do 9 polí, rozměr 5 × 26,6 cm
Cena:
20 Kč
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
Prodejní místa