9.11. 2022

Losování o ceny 2022

Dne 30. listopadu 2022 proběhne každoroční slosování soutěže o ceny. Vylosováno bude 13 výherců. Do slosování je zařazen každý, kdo k danému datu získá alespoň 1 odznak celkové znalosti. Od roku 2018 losujeme i mezi sběrateli Fotonálepek. Pošlete kupony s čárovými kódy z Turistických vizitek, Wander Card nebo Fotonálepek i Vy!

Pravidla losování naleznete na webu v sekci Odměny → Losování o ceny.