Klášter Wiblingen DE-1429 : 

Monumentální barokní klášter s kostelem sv. Martina, bývalé benediktinské opatství, založené v roce 1093. Muzeum v budově konventu s knihovním sálem.

Kloster Wiblingen

Doporučená cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Církevní památky ( C )
Region :Bádensko-Württembersko ( BAWU )
Správní členění :Okres Ulm / Bádensko-Württembersko / Německo
GPS : 48°21'41.244"N, 9°59'30.914"E
Foto : Archiv Kloster Wiblingen
DeutschKloster WiblingenMonumentales Barockkloster mit der Martinskirche, ehemalige Benediktinerabtei, 1093 gegründet. Museum im Konventbau mit Bibliothekssaal.
ČeskyKlášter WiblingenMonumentální barokní klášter s kostelem sv. Martina, bývalé benediktinské opatství, založené v roce 1093. Muzeum v budově konventu s knihovním sálem.
EnglishWiblingen MonasteryMonumental baroque monastery with the Church of Saint Martin, a former benedictine abbey, established in 1093. A museum in the monastery building with a library hall.