90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně V-24 : 

90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně


Kategorie : Nezařazeno ( N )
Region :Nezařazeno ( N )
Správní členění :Nezařazeno / Nezařazeno / Česká republika
Telefon : 777 265 413
Web : www.rozhlednachlum.cz
Česky90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně