F-750 Pražský hrad – odvěký symbol českého státu

Byl založen asi roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. V 1. polovině 10. století byly vystavěny kostely sv. Jiří a sv. Víta. Od tohoto století byl Hrad sídlem hlavy státu a nejvyššího představitele církve. Vznikl zde i první klášter v Čechách, při kostele sv. Jiří. Za vlády Karla IV. se Hrad poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské. Na dobu rozkvětu navázali Jagellonci, budovali opevnění a rozšířili královský palác. Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy. Za Habsburků se Hrad změnil v renesanční sídlo. Vznikla Královská zahrada a objekty sloužící zábavě. Přestavba vyvrcholila za vlády Rudolfa II., založil severní křídlo paláce se Španělským sálem. Ve 2. polovině 18. století došlo k posledním velkým změnám. Hrad se proměnil v reprezentační sídlo zámeckého typu.

PRAŽSKÝ HRAD V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH
Velkou stavební akcí bylo dokončení katedrály roku 1929, podnícenou Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta. Po vzniku samostatného Československa roku 1918 se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu. Nutné úpravy byly roku 1920 svěřeny slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi. Hrad je dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní a historickou památkou. Střeží korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a historické dokumenty.

Památka UNESCO s víc než tisíciletou tradicí. Učebnice architektury a dějin umění. Cíl návštěvníků z celého světa.

Pražský hrad – odvěký symbol českého státu
 • Stát:
  Česká republika
 • GPS:
  50°05'25.693"N, 14°23'58.001"E
 • Série:
  Pohledy do minulosti (CZ)
 • Číslo v sérii:
  105
 • Web:
 • Technická specifikace:
  laminovaná samolepka, 8 výseků, rozdělená do 9 polí, rozměr 5 × 26,6 cm
Cena:
20 Kč
Pražský hrad – odvěký symbol českého státu
Prodejní místa