Odznaky a medaile

Zkušení cestovatelé jsou odměněni za nasbírané nálepky znalostními odznaky a dalšími cenami.

Co je v deníku, to se počítá!

Při získání dostatečného počtu vizitek zašleme odznak vztahující se k Vaší znalosti turistických míst!

Odznaky a medaile

Ceny, které od nás obdrží každý cestovatel sbírající Turistické vizitky. Pošlete nám zpět čárové kódy z vizitek a my Vám zašleme znalecký odznáček nebo medaili!

Znalost kategorií

Každá vizitka je zařazena pouze do jedné příslušné kategorie.

Nárok na odznak „Znalec kategorie“ v barvách bronzu, stříbra, zlata vzniká dosažením 50, 100, 150 vizitek z dané kategorie. Kovové znalecké odznaky je možné získat pouze v oblasti zájmu turistika.

Vyšší znalost kategorií je oceňována odznakem „Světoběžník“. Tento odznak v barvách bronzu, stříbra, zlata obdrží jen úctyhodný cestovatel za 300, 500, 1000 vizitek! Vydává se jen v jedné vícejazykové verzi, k jeho získání je většinou třeba navštívit místa ve více zemích.

Pro oblasti zájmu kultura, sport a gastronomie se udělují znalecké medaile, které jsou vyraženy do samolepky v barvách bronzu, stříbra, zlata. Nárok na medaili vzniká za nasbírání 50, 100, 150 vizitek z příslušné kategorie. Vydávají se jen v anglické verzi.

Započítávají se

Vizitky míst, akcí, osob a týmů ze všech oblastí zájmu.

Pouze první načtené verze vizitek.

Nezapočítávají se

Výroční vizitky.

Znalost regionů

Každá vizitka je zařazena pouze do jednoho příslušného regionu.

Odznaky „Znalec regionu“ jsou vydávány pouze v České republice a sousedících zemích – Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku. Nárok na odznaky v barvách bronzu, stříbra, zlata vzniká dosažením 50, 100, 150 vizitek z daného regionu.

Za Českou republiku jsou udělovány odznaky „Znalec“. Za regiony v zahraničí odznaky „Expert“. Název regionu je uveden vždy v jazyce dané země.

Započítávají se

Vizitky míst ze všech oblastí zájmu.

Pouze první načtené verze vizitek.

Nezapočítávají se

Osobní, Týmové, Absolventské a Výroční vizitky.

Znalost států

Každá vizitka má dle své polohy příslušnost ke správnímu celku dané země.

Nárok na odznak „Znalec státu“ v barvách bronzu, stříbra, zlata vzniká dosažením 50, 100, 150 vizitek z každého nejvyššího správního celku země (v České republice z krajů).

Započítávají se

Vizitky míst ze všech oblastí zájmu.

Pouze první načtené verze vizitek.

Nezapočítávají se

Osobní, Týmové, Absolventské a Výroční vizitky.

Turistická znalost

Odznak za Turistickou znalost má dvě podoby. První podobu představují hvězdy vydávané ve 3 velikostech. Každá velikost existuje v barvách bronzu, stříbra, zlata. Malé hvězdy se udělují za nasbírání celkového počtu 100, 200, 300 vizitek, střední za 500, 750, 1000 vizitek, velké za 1500, 2000, 2500 vizitek.

Druhou podobu tohoto odznaku představuje „Světoběžník“, který je pokračováním hvězd. Tento odznak v barvách bronzu, stříbra, zlata obdrží jen úctyhodný cestovatel při získání 5000, 7500, 10000 vizitek.

Započítávají se

Vizitky míst, akcí, osob a týmů ze všech oblastí zájmu.

Pouze první načtené verze vizitek.

Nezapočítávají se

Výroční vizitky.

Samolepky k odznakům

Ke každému odznaku od nás obdržíte i samolepku s motivem získané odměny. Slouží k nalepení do deníků nebo si pro ně můžete vytvořit samostatný přehled.

Samolepky jsou k nahlédnutí v detailu každého odznaku v produktech.