8.9. 2022

Večerní Pražské věže a zahrady

Bleskově se blíží další Pražské věže, tentokrát večerní. Akci opět doprovází i Absolventská vizitka.

Start: 16-19 hod. od vstupu do zahrad pod Pražským hradem, Valdštejnská 14, Praha 1, cíl tamtéž do 22 hod.

V pondělní hře se projdeme po Pražském hradě a jeho podhradí, prohlédneme si věže, kostely a hlavně zahrady, chloubu Prahy, zapsanou od roku 1992 na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Jak tyto zahrady vznikaly: Počátkem všeho byl ničivý požár Malé Strany v roce 1541, jenž vypukl při opravě střechy paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Zničil 2/3 města, 155 domů shořelo, zasažen byl i Pražský hrad. Zničení města vedlo kupodivu k rozkvětu oblasti, slučovaly se pozemky, budovaly se okázalé paláce a u nich nádherné zahrady. Obnova trvala více než 100 let. Mnohé z objektů se dochovaly v původní podobě dodnes. 

Do kterých zahrad půjdeme: do Valdštejnské, do 5 zahrad pod Pražským hradem, tento den speciálně nasvícených a otevřených do 22 hod.

Na které věže vylezeme: klášter augustiniánů a kostel u sv. Tomáše, na věž v zahradách pod Hradem

Projdete si Staré zámecké schody, Zlatou uličku, Pražský hrad, Nový svět.

Půjdete podle mapy a budete plnit naučné úkoly. 

Přihlášky, info na www.prazske-veze.cz

Vstupy v ceně startovného. Hrajeme o zlaté kostičky a vizitku pro každého, kdo dojde do cíle. Baterky s sebou.